Tysta inte författarna

E-boken är fascinerande, den har den tryckta bokens innehåll men kan enkelt distribueras i oändliga upplagor. Det betyder nya förutsättningar för alla inblandade: författare, förlag, bokhandel och läsare. Och givetvis även för biblioteken. Den digitala bokmarknaden är ny och under utveckling.

Det är därför viktigt att hitta en modell som fungerar för hela bokens ekosystem. Vi är förvånade över att Svensk biblioteksförening väljer att starta en omfattande kampanj – vilken inleddes i DN i förra veckan med en aggressiv och osaklig annons – i stället för att fortsätta föra en seriös dialog direkt med oss. Med den inställning de visar i annonsen kan det bli svårt att föra en saklig diskussion och komma fram till det som rimligen är vårt gemensamma mål, nämligen en blomstrande e-boksmarknad med en bred utgivning och därmed många e-böcker för utlåning på biblioteken.

Den tryckta boken har en inbyggd begränsning. Biblioteken kan bara låna ut varje exemplar till en person i taget. Men e-boken kan spridas i hur många exemplar som helst. Det är ju själva finessen med den digitala tekniken. Men om tillgängligheten är obegränsad och kostnaden noll för kunderna uppstår ett annat problem; varför skulle någon betala för en e-bok om man kan få exakt samma bok utan kostnad via bibliotekets hemsida några knappklick bort? För varje e-bok som säljs i dag lånas det ut tio på biblioteken, det tror vi alla förstår inte är en hållbar relation. För förlagen och författarna betyder det över tid stora ekonomiska bekymmer om inte en kommersiell e-boksmarknad tillåts växa fram. Detta ser vi som en av bokbranschens kanske viktigaste frågor just nu.

Upphovsrätt, yttrandefrihet och tryckfrihet är grunden i en demokrati men också grunden för bokutgivningen. Vill biblioteken ha ett brett utbud av böcker i olika format att erbjuda sina låntagare måste böckerna först ges ut och erbjudas på en marknad. Skulle bibliotekens krav fullt ut bli verklighet stoppar man utgivningen och riskerar att tysta författarna.

Det här är en fråga som vi, parterna själva, ska lösa. Vi tror fortsatt på samtal präglade av ömsesidig förståelse för våra olika förutsättningar. Det samtalet vill vi föra vid sammanträdesbordet. Inte via kampanjer och kostsamma annonser i dagspressen.

Publiceringsdatum
2012-07-09
Författare:

Kristina Ahlinder
direktör Svenska Förläggareföreningen