Skydd för upphovsrätt fungerar inte i praktiken

Det är utmärktatt IT-minister Anna-Karin Hatt står upp för en fungerande upphovsrätt på internet (Brännpunkt 28/5). Nu är frågan hur hon ska omsätta denna ståndpunkt i praktiken.

Anna-Karin Hatt skriver i sin replik att Sveriges skydd för immaterialrätt rankas högt i en internationell jämförelse. Det är givetvis positivt, men tyvärr innebär ett starkt formellt skydd inte detsamma som goda möjligheter till sanktioner när upphovsrätten överträds i praktiken.

Att immaterialrättsintrång över internet alltjämt är ett problem för innehållsleverantörer på den digitala marknaden framgår tydligt i Netopias och Svenska Förläggareföreningens rapport Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin. Sveriges formellt sett starka immaterialrätt gör det snarare än mer beklämmande att vi ligger så långt efter resten av Europa i hur detta skydd upprätthålls i praktiken. Den svenska regeringens implementering av sanktionsdirektivet är också en klen tröst då lagen visat sig vara tandlös gentemot de svenska internetleverantörernas lagrumstrixande för att sätta den ur spel.

Intressant är också argumentet om att upphovsrätten inte får användas för att försvara föråldrade affärsmodeller. Man kan fråga sig vilka affärsmodeller Anna-Karin Hatt syftar på, men det är svårt att föreställa sig att det är de företag som ingått i undersökningen. Urvalet innefattar uteslutande företag som levererar digitalt innehåll över internet.

Anna-Karin Hatt träffar dock helt rätt när hon påpekar att den digitala marknaden kräver en kombination av effektiva sanktioner och nya affärsmodeller för att lyckas. Det ena förutsätter det andra, och de kreativa näringarnas fortsatta arbete med att tillgängligöra innehåll i nya kanaler, och till nya apparater, måste ske i samverkan med stärkta konkurrensförutsättningar på den digitala marknaden.

I vår första artikel redogjorde vi för exempel på initiativ från andra europeiska länder, däribland ett ökat ansvar för internetleverantörer att bidra till att stävja immaterialrättsintrång. Nu ser vi fram emot konkreta initiativ från it-ministern kring hur Sverige bäst kan bana väg för fortsatta investeringar och en fortsatt snabb tillväxt i den digitala ekonomin.

Publiceringsdatum
2011-05-31
Författare:

Kristina Ahlinder
vd Svenska Förläggareföreningen

Per Strömbäck
redaktör Netopia - forum för digitala samhällsfrågor