De digitala böckernas framgång gagnar även författarna

Abonnemangstjänsternas framväxt innebär inte att förlagen slutar att ge ut litteratur som är sämre anpassad till ljudformatet. Tvärtom fortsätter man att satsa på den typen av författarskap och kvalificerad skönlitteratur, skriver Jesper Monthán och Kristina Ahlinder på Förläggareföreningen i en replik till Författarförbundet.

De digitala böckernas framgångar är inte ett hot mot den tryckta bokens ställning. Tvärtom ökar försäljningen av fysiska böcker och stor optimism råder hos bokhandeln. Men för att vi även i framtiden ska kunna ha en bredd i utgivningen är det viktigt att också små förlag har möjlighet att vara verksamma och att böcker i alla format kan publiceras och nå läsarna.

Publiceringsdatum
2021-12-20
Författare:

Jesper Monthán, ordförande

Kristina Ahlinder, verkställande direktör