Dags för samma bokmoms oavsett format

I morgon, fredag, väntas EU:s finansministrar äntligen fatta beslut om att ändra den gemensamma momslagstiftningen så att också digitala, strömmade och nedladdningsbara, publikationer kan omfattas av reducerad moms i medlemsländerna.

I Sverige, och för bokbranschen specifikt, innebär detta att det digitala bokformatet nu kan få en lägre moms, 6 procent, och skattemässigt alltså likställas med alla andra bokformat.

I en artikel på DN Debatt den 25 januari i år lovar finansminister Magdalena Andersson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att regeringen, så snart EU:s lagstiftning ändrats, ska lägga fram ett förslag om sänkt moms på digitala publikationer. Nu sker detta och det är därmed dags för regeringen att infria det löftet.

Beslutet som EU:s finansministrar väntas fatta är mycket efterlängtat, men också en självklarhet. Böcker i alla format måste behandlas lika – det ska inte vara någon skillnad att läsa en bok på papper, på platta eller lyssna i hörlurar. Att den skilda momssatsen mellan tryckta och digitala publikationer är en märklig anomali som motverkar den digitala utvecklingen är något som Magdalena Andersson och Alice Bah Kuhnke själva påpekar i sin debattartikel.

För den digitala bokmarknaden kommer en lägre moms att innebära viktiga utvecklingsmöjligheter, leda till bättre och nödvändiga förutsättningar över lag, ett större utbud, lägre priser och ökad försäljning. Det är ett beslut som därmed kommer att förbättra och underlätta tillgängligheten till böcker generellt sett och dessutom öka möjligheten för människor med olika typer av funktionsnedsättning att ta del av litteraturen i form av såväl e-böcker som strömmade och nedladdningsbara ljudböcker.

Svenska förläggareföreningen har under många år ställt krav på att momsen på alla böcker oavsett format ska vara 6 procent. Kravet är väl förankrat i bokbranschen, hos förlag och återförsäljare, upphovsmän och bokläsare. I bokbranschen, som väntat på detta beslut under så många år, är otåligheten stor. Den svenska regeringen – och riksdagen – äger nu frågan och kan och bör besluta att alla böcker oavsett format ska ha 6 procent moms så snart som möjligt.

Vi ser fram emot regeringens förslag om skattemässig rättvisa för alla bokformat – också de allra modernaste.

Publiceringsdatum
2017-06-15
Författare:

Kristina Ahlinder
direktör Svenska Förläggareföreningen