Annie Lööf hotar de kreativa näringarna

Annie Lööfs uttalanden om att legalisera all nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material för privat bruk visar på en oroväckande inställning till en av det moderna samhällets mest grundläggande hörnstenar, nämligen rätten att erhålla ersättning för sitt eget kreativa arbete. Modellen hon förespråkar skulle riskera att undergräva hela den kreativa sektorn.

Upphovsrättslagen tillåter nedladdning och kopiering för privat bruk, förutsatt att materialet spritts på laglig väg. En låt som köps lagligt är det självklart fritt fram att ladda ned och kopiera för privat bruk. En film som spritts med rättighetshavarens samtycke likaså.

I ”Aktuellt” den 31 augusti, sa blivande partiledaren för Centern, ­Annie Lööf, att det ska vara lagligt att ladda ned även material som spridits på olaglig väg: så länge det handlar om ”privat konsumtion” ska det vara fritt, menade Lööf.

Lööfs uttalande visar inte bara på en lättvindig inställning till upphovsrätten, utan också en bristande förståelse för de kulturella näringarnas funktionssätt. En grundläggande förutsättning för oss att finna finansiering för och genomföra projekt är givetvis utsikten att ­erhålla ersättning för den ”privata konsumtion” Lööf anser ska vara fri.

Nätet blir en allt viktigare del av den marknadsplats vi befinner oss på. Den ”privata konsumtionen” av illegalt material får därmed omedelbara konsekvenser för oss och för vår möjlighet att verka. Eftersom den ­illegala fildelningen för privat bruk snedvrider konkurrensen på marknaden medför den även att större investeringar i nya, lagliga tjänster försvåras.

Kultursektorn består till stor del av hårt arbetande företagare, de små­företagare som Centerpartiet traditionellt sett värnat. Totalt sysselsätter kultursektorn omkring 280 000 personer. Många unga söker sig till våra branscher och yrken för att förverkliga sina idéer.

Den europeiska kreativa näringen sysselsätter bortåt 6,7 miljoner personer. Näringen rymmer 1,4 miljoner små och medelstora företag och ­bidrar med 3,3 procent av EU:s sammanlagda BNP.

Runt om i Europa betonas vikten av ett fungerande immaterialrättsligt skydd för att ge den kreativa sektorn rimliga förutsättningar att fungera. Man har insett att detta behövs för att främja utvecklingen av digitala innehållstjänster och, i förlängningen, skapa sysselsättning och tillväxt. Såväl våra grannländer som stora kulturnationer som Frankrike, Tyskland och Storbritannien har infört regler som värnar upphovsrätten på nätet. Därtill arbetar EU-kommissionen ­efter en immaterialrättsstrategi som bland annat fokuserar på att involvera internetleverantörerna i arbetet med att förhindra digitala upphovsrättsintrång.

I detta sammanhang framstår Lööfs uttalande som obegripligt. Sanningen är den att Sverige redan halkat efter många andra EU-länder med sitt bristande skydd mot ­immaterialrättsintrång över internet. När Europa väljer att satsa på de kulturella näringarna väljer Annie Lööf och Centern att gå i motsatt riktning.

Centern har haft en hög profil i digitala frågor inom alliansen. Förutsättningarna finns för att främja den svenska digitala näringslivs­utvecklingen. Men då krävs att Centern och näringsdepartementet lyfter blicken från infrastrukturfrågorna och även diskuterar förutsättningarna för att skapa innehållet.

Vi utgör en stor del av de kreativa näringarna i Sverige – en expansiv och innovativ del av vårt näringsliv som är central inte minst för att driva tillväxten i Sveriges digitala ekonomi. Vi är dataspelsutvecklare, författare, läromedelsförfattare, manusförfattare, film- och tv-producenter, förlag, läromedelsförlag, musikbolag, skådespelare, regissörer, kompositörer, musiker, artister och andra yrkesgrupper vars framtid bygger på att det i Sverige finns ett fungerande ­immaterialrättsskydd.

Därför ställer vi frågan till dig ­Annie Lööf: På vilket sätt skulle det främja Sverige, svensk kultur och den kreativa sektorn om svensk lag skulle tillåta fri ”privat konsumtion” av upphovsrättsligt skyddade verk som spridits illegalt?

Publiceringsdatum
2011-09-22
Författare:

Björn Rosengren
ordförande Film & TV-Producenterna

Elisabet Widlund
vd Musiksverige

Johan Mannerhill
ordförande Dataspelsbranschen

Rickard Vinde
vd Svenska Läromedel

Mats Söderlund
ordförande Svenska Författarförbundet

Anna Carlson
ordförande Teaterförbundet

Jan Bernhardsson
ordförande Svenska Biografägare­förbundet

Kristina Ahlinder
vd Svenska Förläggareföreningen

Eric Broberg
ordförande Svenska Filmuthyrare­föreningen

Rolf Börjelind
ordförande Sveriges Dramatikerförbund