Bokläsningen stabil, visar årets Mediebarometer

En genomsnittlig dag läste 45 procent av befolkningen en bok, samma andel som under 2020, och skönlitteratur fortsatte att vara den vanligaste genren. Det visar Mediebarometern 2021.

Tryckta böcker lästes av 34 procent av befolkningen, 13 procent lyssnade på ljudböcker och 7 procent läste e-böcker, en fördelning som sett likadan ut de senaste tre åren. Boklyssnare och bokläsare ägnade olika lång tid åt böckerna. Under en genomsnittlig dag 2021 lyssnade boklyssnare cirka en timme och 20 minuter. Den relativt låga andel som tog del av en e-bok läste i snitt i 69 minuter. Läsare av tryckt bok ägnade kortare tid åt att läsning jämfört med boklyssnare och e-boksläsare, 54 minuter.

Ända sedan Mediebarometern började göras för drygt 40 år sedan har kvinnor läst mer än män, vilket också var fallet i år. En vanlig dag läste 54 procent av kvinnorna en bok, och 37 procent av männen.  Åldersgruppen där flest läste en bok var slukaråldern 9-14 år, 53 procent, följt av 65-85 år, 48 procent. Andelen läsare i övriga åldersgrupper låg strax under 40 procent. Hälften av de högskoleutbildade läste någon bok, medan andelen bokläsare bland de med lägre utbildning var en tredjedel. Skillnaden i förhållande till utbildning gäller oavsett typ av bok.

No data was found