Bokbranschens Klimatinitiativ


Bokbranschens klimatinitiativ ska stödja den svenska bokbranschen i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Vi samarbetar över hela kedjan – förlag, bokhandel, e-handel och strömningstjänster – för att tillsammans som bransch både kartlägga våra utsläpp och sätta gemensamma mål på såväl kort som lång sikt. Bokbranschens klimatinitiativ är en plattform för samverkan, kunskapsdelning och inspiration, där vi lär av varandra och hjälps åt att bli bättre.

Flera av aktörerna på den svenska bokmarknaden har redan påbörjat ett klimatarbete, men många har inte det. Det här initiativet är både ett sätt att möjliggöra klimatarbete för de som ännu inte kommit igång, och en möjlighet för de som arbetar med frågan att komma ännu längre. Erfarenhet och lärdomar från de som redan inlett arbetet skapar förutsättningar för bokbranschen som helhet att samverka i klimatfrågan.

Bokbranschens klimatpåverkan 2021

För Förläggareföreningen är det viktigt att kunna stötta våra medlemmar, och resten av branschen, i omställningen. Arbetet med klimatinitiativet inleddes 2021 och i september 2022 publicerades rapporten Bokbranschens klimatpåverkan 2021. Deltagarna i initiativet släppte totalt ut 39 254 ton CO2e, vilket motsvarar mindre än en promille av Sveriges territoriella utsläpp. Kartläggningen visar att bokproduktionen, drygt 50 procent, och transporterna, cirka 22 procent, står för de största utsläppen. Tillsammans med elförbrukningen utgör de våra fokusområden.