Avtalssamling

I bokbranschen har det genom åren utvecklats dispositiva (icke tvingande) branschavtal slutna av branschorganisationer. Dessa har blivit vägledande för parterna på marknaden trots att förlag och upphovsmän kunnat välja att komma överens om annat än vad avtalen stadgar.

Här finns gällande avtal samlade för nedladdning. Ramavtalet för förlagsavtal mellan författare och förlag samt ramavtal för översättningsuppdrag är inte längre gällande men finns även de för nedladdning, eftersom det kan fungera som vägledning vid författande av nya, egna avtal.

Ej gällande ramavtal: översättaravtal

I december 2011 tecknades ett nytt ramavtal mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund för förlagsavtal mellan översättare och bokförlag gällande prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna. Den 3 juli 2014 kom Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen överens om en del förtydliganden/kommentarer till avtalet.

Avtalet var gällande från och med den 1 januari 2012 till den 25 juni 2017.

Ladda ner avtal:

Avtal för musikantologier

Avtalet för musikantologier mellan Svenska Förläggareföreningen och Musikförläggarna (vid avtalets undertecknande Svenska Musikförläggareföreningen) gäller fortfarande. Uppräkning av honoraret för musikantologier sker två gånger per år. Antologiavtalet mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund för skolboksantologier har däremot upphört. Det sades upp 2006 som en följd av ändrade regler i upphovsrättslagen år 2005.

Ladda ner avtal:

Avtal för överföringar från fonogram

Avtalet mellan Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, SAMI, International Federation of the Phonographic Industry, IFPI, och Föreningen Svenska Läromedel trädde i kraft 1998 och gäller än idag. Avtalet avser överföringar från fonogram till exemplarbundna ljudupptagningar som används i undervisningsbruk. Avtalet omfattar inte multimediaproduktioner.

Ladda ner avtal:

Ramavtal: Illustrationsuppdrag

Sedan 1985 finns ett ramavtal för illustrationsuppdrag avseende skönlitterära verk för vuxna och barn och ungdom, träffat mellan Svenska Förläggareföreningen (vid avtalets undertecknande Svenska Bokförläggareföreningen) och Föreningen Svenska Tecknare.

Ladda ner avtal:

Mallavtal för upplåtelse av e-boks- och ljudboksrättigheter

Svenska Förläggareföreningen har låtit ta fram ett mallavtal för utgivning av e-böcker och ljudböcker. Observera att mallavtalet inte har samma status som ett branschavtal – genom att ange förlagets namn och/eller logotypen i sidhuvudet på de allmänna villkoren (se dokumentet) kan avtalets status som ensidigt framtaget dokument förtydligas gentemot författare.

Ladda ner avtal:

Grundregler för bildhantering

Grundregler för Bildhantering, antagna av bland annat Svenska Förläggareföreningen (då Svenska Bokförläggareföreningen), Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare, innehåller bestämmelser för hantering av bilder och ansvar för skador.

Ladda ner avtal:

Ej gällande ramavtal:
Förlagsavtal mellan författare och förläggare

Fram till år 1996 hade Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund ett ramavtal för förlagsavtal mellan förläggare och författare. Sedan ramavtalet sades upp 1996 finns det inte längre något ramavtal på det allmänlitterära området. Förlagen har sedan ramavtalets upphörande utvecklat sina egna förlagsavtal. I vissa fall har dessa sin utgångspunkt i det uppsagda ramavtalet så detta har fortfarande en viss betydelse. År 2008 sade Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF, upp ramavtalet för utgivning av tryckta läromedel från 1984 med Föreningen Svenska Läromedel. Det sedan tidigare gällande ramavtalet för ljudinspelning av utgivna läromedel, tecknat 1995, sades upp samtidigt.

Observera att dessa avtal ej är gällande och ej får användas med ursprungligt inledande sidhuvud.

Ladda ner avtal: