Samtal med Region Stockholm om litteraturområdet och regionala kulturstöd

Förra veckan, den 18 april, medverkade föreningens VD Mikaela Zabrodsky i ett rundabordssamtal för att diskutera litteraturområdet i Region Stockholm. Runt borde fanns även andra representanter från andra organisationer, bl a Författarförbundet, Svensk Biblioteksförening och Svenska Bokhandlareföreningen. Utöver samtal om litteraturens förutsättningar i regionen, diskuterades även regionens olika kulturstöd. Stöden är inte uppdelade i olika […]