Bokläsningen stabil, visar årets Mediebarometer

En genomsnittlig dag läste 45 procent av befolkningen en bok, samma andel som under 2020, och skönlitteratur fortsatte att vara den vanligaste genren. Det visar Mediebarometern 2021. Tryckta böcker lästes av 34 procent av befolkningen, 13 procent lyssnade på ljudböcker och 7 procent läste e-böcker, en fördelning som sett likadan ut de senaste tre åren. Boklyssnare […]